Home

Nestlé Indonesien vägrar fortfarande löneförhandla med SBNIP!

21.04.10 News
Utskriftsvänlig version

Facket på Nescaféfabriken i Panjang i Indonesien, SBNIP, är den officiellt erkända representanten för arbetarna på fabriken och har varit Nestlés förhandlingspart sedan 2000.

I slutet av 2007 kom facket med några förslag för kollektivavtalet 2008-2009, bland annat ville man förhandla om lönen (istället för att som hittills låta arbetsgivaren självsvåldigt besluta om eventuella årliga höjningar). Men det ville fabriksledningen inte alls höra talas om.

Direktörerna svarade med att ifrågasätta fackets legitimitet (efter sju år med SBNP som förhandlingspart!) och kräva intyg från det lokala arbetsmarknadsdepartementet. Intyget levererades den 3 december 2007.

Den 12-13 december arrangerade direktörerna en "prisutdelningsceremoni" på ett hotell på orten. Arbetare som var inbjudna till ceremonin passade på att bilda ett "fack" som de gav namnet "kommunikationsforumet för arbetarna på indonesiska Nestlé", FKBNIP.

Sedan dess har Nestlé satsat alla krafter på att underminera SBNIP och undvika förhandlingar. Företaget har gjort detta genom att öppet stödja den rivaliserande organisationen, som av allt att döma skapats av direktörerna själva.

I november 2008 inlämnade IUL en protest mot Nestlé hos OECD:s nationella kontaktpunkt i Schweiz för brott mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Protesten avsåg brott mot arbetstagarnas rätt att företrädas av vedertagna fackföreningar och ingå i konstruktiva förhandlingar i syfte att avtala om anställningsvillkoren (ILO-konventionerna 87 och 98).

Nestlé Indonesien vägrade förhandla om lönen och hävdade att "lönerna är ett arbetsgivarprivilegium och baseras på individuell prestation" (som det står i protokollet från de låsta förhandlingarna i april 2008). Nestlés huvudkontor hävdade å sin sida att ILO-konvention 98 om kollektiva förhandlingar inte uttryckligen nämner "löneförhandlingar" och att det därför inte är ett brott mot konventionen att inte vilja förhandla om lönen.

Det var inte svårt att inom ramarna för OECD-processen överbevisa Nestlé om motsatsen (ILO:s rättspraxis bekräftar att lönen är en oskiljaktig del av "anställningsvillkoren", indonesiska arbetsmarknadsdepartementet intygar att arbetstagarna har rätt att förhandla om lönen) och företaget gick i augusti 2009 med på att börja löneförhandla i Indonesien.

Men varför måste då SBNIP fortfarande slåss för rätten att löneförhandla?

Med sorglig konsekvens envisas Nestlé med att tillämpa ett slags "skadebegränsning" och undvika varje allvarligt försök att göra sin plikt och rätta sig efter internationella människorättsnormer. När huvudkontoret nu har gått med på löneförhandlingar lovar Nestlé Indonesien att göra livet omöjligt för SBNIP... om inte facket går med på att förhandla tillsammans med Nestléarbetarnas "kommunikationsforum" FKBNIP.

Nestlés krav på att organisationen som företaget öppet stödjer ska delta i förhandlingarna är bara det senaste i en lång rad angrepp på SBNIP:s fackliga rättigheter och en förolämpning mot fackets ledning och medlemmar. SBNIP kämpade i över två år för rätten att löneförhandla och måste nu dela den med en organisation som hittills inte visat minsta intresse för löneförhandlingar.

Nestlé säger nu att båda organisationerna ska ta plats vid förhandlingsbordet – och har lägligt erhållit en officiell framställan från FKBNIP – eftersom ingen av dem representerar en majoritet av arbetarna på fabriken. I själva verket har Nestlédirektörerna medan OECD-processen dragit ut på tiden ägnat sig åt att trakassera arbetarna, försöka tvinga dem att gå ur facket och bli medlemmar i FKBNIP eller skrämma dem till att lova att aldrig gå med i någon organisation alls.

I tre år har nu facket på Panjangfabriken, SBNIP, förgäves försökt få igång förhandlingarna om ett kollektivavtal som omfattar lönen. Nestlés senaste knep och finter visar tydligt att företaget inte drar sig för att in i det sista förhala rättvisan.

Panjang, 19 mars 2010: SBNIP-medlemmar samlas framför fabriksgrindarna. Ordföranden Eko Sumaryono läser upp ett uttalande som överlämnats till Nestlédirektörerna på ett möte tidigare under dagen. Som svar på direktörernas krav att SBNIP:s legitimitet återigen ska intygas förklarade facket att "SBNIP är den enda fackföreningen på Nestlé i Panjang. SBNIP bildades fritt och självständigt av arbetare på Nestlé i Panjang. SBNIP är den enda förhandlingspart som företräder arbetarnas intressen på Nestlé i Panjang."

När direktörerna tagit del av uttalandet sa de att diskussionen nu var slut och att de skulle kräva ett nytt intyg. De beordrade de närvarande FKBNIP- representanterna att hålla tyst om saken och avslutade sedan mötet.

KLICKA HÄR OCH SKICKA ETT PROTESTBREV TILL NESTLÉ - STOPPA NESPRESSURE OCH FÖRHANDLA NU!