Home

Säkrad anställningstrygghet i svensk livsmedelsindustri

08.04.10 News
Utskriftsvänlig version

Efter många års kamp och bara timmar innan stridsåtgärder skulle träda i kraft lyckades Svenska Livsmedelsarbetareförbundet bryta dödläget och förhandla fram ett nytt nationellt kollektivavtal som säkrar anställningstryggheten för ordinarie personal när arbetsgivare vill använda inhyrd personal från bemanningsföretag. Avtalet gäller från 1 april 2010 till 31 januari 2012.

Den svenska anställningstryggheten regleras i en lag som stiftades 1974, hela 20 år innan riksdagen 1994 godkände en lag om privat arbetsförmedling och bemanningsföretag. Sedan dess har arbetsgivarna ständigt försökt anlita bemanningsföretag för att underminera anställningstryggheten och kollektivavtalen.

Som Livs’ ordförande Hans-Olof Nilsson förklarade när avtalet presenterades, så förbjuder det nya kollektivavtalet inte inhyrd personal men detaljreglerar ordningen för hur sådant ska gå till. Om en arbetsgivare vill hyra in personal måste han förhandla och komma överens med den lokala fackföreningen. Om de lokala parterna inte kommer överens kan man fortsätta förhandlingen på förbundsnivå. Om inte heller de kommer överens kan frågan slutligen avgöras i en skiljenämnd där parterna har vardera två ledamöter. Skiljenämnden leds av en opartisk ordförande som parterna utser gemensamt.

I förhandlingen ska arbetstagarnas intresse vägas mot företagets behov av flexibilitet i bemanningen. Parterna måste vara överens om att det i varje specifikt fall är bättre att hyra in personal än att företaget själv anställer. Om man kommer överens om att använda inhyrd personal får dessa inte ha sämre lön eller andra villkor än vad som gäller på arbetsplatsen för den fast anställda personalen. Personal i bemanningsföretag har också betalt för 40 timmar per vecka oavsett om man arbetar eller har väntetid.

Nu tvingas arbetsgivarna också komma överens med oss om de vill använda inhyrd personal, avslutade Nilsson.

Avtalet ger även löne- och pensionshöjningar som säkrar realinkomsterna för svenska livsmedelsarbetare under de närmaste 22 månaderna.