Home

Globalt solidaritetsbygge och samarbete på IUL:s globala mejerikonferens

22.03.10 News
Utskriftsvänlig version

På IUL:s globala mejerikonferens som hölls i Buenos Aires och Sunchales i Argentina den 9-12 mars samlades 120 fackrepresentanter från 22 länder för att staka ut en samlad facklig strategi för hantering av de problem som är gemensamma för världens mejeriarbetare.

I alla länder drabbas mejeriarbetarna av den sammansatta hotbilden från en accelererande horisontell och vertikal koncentration av detaljhandeln. Detta innebär allt större påfrestningar längs hela produktionskedjan på arbetstagarna, småproducenterna och familjejordbruken, angrepp på arbetsvillkoren och facket genom outsourcing, tillfälliganställningar och andra sorters osäkra jobb. Dessutom urholkas sektorns hållbarhet av miljöförstöring och klimatförändringar. Argentinska mejeriarbetarfacket ATILRA stod värd för konferensen som var världens största internationella mejeriarbetarmöte och dessutom unikt eftersom även företrädare för regeringar och stater, industri och småproducenter deltog.

Genom konkret fackligt arbete ska forskningssatsningar, samarbeten, informations- och erfarenhetsutbyten och löften om gemensamma aktioner vidareutvecklas under 2010. Förutom de mer välkända transnationella livsmedelsbolagen som är storkunder hos mejerisektorn bestämde konferensen att nyzeeländska mejerijätten Fonterra är ett företag som måste ägnas större internationellt fackligt intresse och bli föremål för aktioner. Fonterra är verksamma i Nord- och Sydamerika genom det med Nestlé samägda samriskföretaget Dairy Partners of the Americas (DPA) och växer snabbt i regionen. James Ritchie, förbundssekreterare i nyzeeländska mejeriarbetarfacket NZDWU (New Zealand Dairy Workers Union), varnade för att Fonterra trots att det är relativt okänt i Latinamerika redan äger Chiles största mejeriföretag, Soprole, och att facken skulle hålla Fonterra och DPA-partnern Nestlé globalt ansvariga för arbetsvillkoren och respekten för de fackliga rättigheterna inom samriskföretaget.

Läs mer i detalj om konferensen – bland annat intervjuer med deltagare – på IUL:s latinamerikanska regionorganisations hemsida (på engelska, spanska, portugisiska och tyska).