IUL:s styrelse uppmanar PepsiCo att sluta trampa på mänskliga rättigheter!

21.05.14 News

edited

IUL:s styrelse sammanträdde i Genève i Schweiz 15-16 maj och välkomnade lanseringen av den internationella kampanjen PepsiSmash till stöd för PepsiCo:s lagerarbetare i Indien.

IDWF välkomnas in i IUL

21.05.14 News

IUL-styrelsen godkände enhälligt på sitt möte 15-16 maj den internationella hushållsarbetarfederationen IDWF:s begäran att få bli en så kallad speciell grupp inom IUL.

Handelsavtalen som hotar demokratin: vad döljer sig bakom EU:s, USA:s och Stillahavsländernas handels- och investeringsavtal?

20.05.14 News

Två jättelika handelsfördrag är just nu är under uppbyggnad: handelsavtalet mellan EU och USA, det så kallade transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar TTIP; och Stillahavsländernas frihandelsprogram TPP, som omfattar tolv länder: Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Peru, Singapore, USA och Vietnam. Förespråkare, motståndare och förhandlare som är engagerade i processen är alla överens på den springande punkten.

Snabbmatsanställda från hela världen kämpar tillsammans för sina rättigheter

11.05.14 News

Världen över står snabbmatsanställda inför samma problem: osäkra anställningar, låga löner och kraftigt motstånd mot facklig organisering. En handfull transnationella jättar dominerar branschen. Så det är inte mer än naturligt att de anställda och deras fack organiserar sig internationellt för att förändra villkoren för de miljontals snabbmatsanställda i världen.

Nanotekniken blommar i hemlighet

06.05.14 News

Företag som investerar i nanoteknik – d v s manipuleringen av naturliga och konstgjorda material på atom- och molekylnivå – har lärt sig av GMO-debatten och tonat ner presentationen av forskningsresultat och nya produkter som introduceras kommersiellt. Men Frankrikes regering uppskattar att det finns över 3 400 nanoteknikprodukter på marknaden. Och ännu finns ingen erkänd metod för att begränsa, kontrollera eller ens mäta mänsklig exponering för nanomaterial och nanoprocesser på eller utanför arbetsplatsen.

Läs mer här på engelska.

Medlemsförbund på IUL:s mejeriavdelnings globala konferens bestämmer sig för att samarbeta mot handels- och investeringsavtal

02.04.14 News

IUL:s mejeriavdelnings medlemmar uppmanar sina respektive regeringar att överge den nuvarande modellen för handels- och investeringsavtal och istället eftersträva handelsrelationer som respekterar och främjar mänskliga rättigheter, livsmedelstrygghet och ekonomisk suveränitet.

Kellogg’s – de lockoutade arbetarna i Memphis berättar sina historier

31.03.14 Urgent Action

KGreedLogo

BCTGM har publicerat en rad starka videofilmer som skildrar Kellogg’s-arbetarnas kamp mot det giriga storföretaget. Förbundet har lagt upp filmerna på www.kellogggreed.com. Från samma sida kan du också SKICKA ETT PROTESTBREV till Kellogg’s.

Nyzeeländska fack i landsomfattande protester mot Stillahavsländernas frihandelsprogram TPPA

31.03.14 News

Dagen innan en rad landsomfattande protestmöten genomförs i Nya Zeeland mot landets undertecknande av Stillahavsländernas frihandelsprogram TPP varnar IUL-anslutna SFWU för att investeringsavtalet hotar jobben för tusentals av deras medlemmar.

Nej till GMO! IUL:s afrikanska regionorganisations perspektiv

26.03.14 Editorial

Jordbruket i Afrika hotas av G8-gruppens så kallade nya allians för livsmedelstrygghet och nutrition (New Alliance for Food Security and Nutrition) och de offentlig-privata partnerskap där afrikanska stater och eliter agerar bulvaner åt multinationella företag som vill införa ett högintensivt, monokulturellt jordbruk med bland annat genmodifierade grödor.
Läs mer här på engelska.

Det dubbla hotet mot Ukrainas demokratiska revolution – ett ord från IUL och våra ukrainska medlemsförbund

17.03.14 News

I månader har ukrainska medborgare strömmat ut på gatorna för att driva fram en revolution som bygger på deras krav på social rättvisa, demokratiska institutioner och avskaffandet av korruption. De ukrainska facken deltog aktivt i kampen redan från början. Det de uppnått för demokratin i Ukraina hotas nu från två håll.

Australiska arbetstagare under attack

11.03.14 News

Australiska livsmedelsarbetsgivarna AFGC uppvaktar regeringen med krav på omfattande förändringar av arbetsrätten för att åstadkomma större flexibilitet. Målet för arbetsgivarna är ob-tilläggen, lönerna och villkoren, tillägget på de tillfälligt anställdas timlön samt ”de militanta fackföreningarna”. I genomsnitt är arbetskostnaderna 30 % högre i Australien än i Nya Zeeland. De australiska arbetsgivarna vill nu minska den klyftan genom att sänka lönerna för arbetstagarna.

Mondelez’ anställda i Pakistan fortsätter kämpa för fasta jobb

16.01.14 News

pakistanprotestFacket på den Mondelezägda Cadburyfabriken i Pakistan – som är anslutet till pakistanska livsmedelsarbetarfederationen PFWF – har nu i 20 månader försökt omförhandla sitt kollektivavtal. Vad det handlar om är att facket vill att den inhyrda personalen ska få fast anställning på fabriken men det vägrar arbetsgivaren förhandla om.

BCTGM säger till Mondelez på skarpen om människorättsbrott: Prata med IUL!

14.01.14 News

IUFPostcardsMedlemmar i IUL:s nordamerikanska medlemsförbund BCTGM har gett ett fantastiskt stöd till IUL:s kampanj för att ställa företaget till svars för sina brott mot mänskliga rättigheter. Efter att funktionärer från förbundet delade ut över 3 000 flygblad till medlemmar som arbetar på Mondelez-anläggningar i fem delstater och informerade dem om Screamdelez-kampanjen undertecknade medlemmarna vykort och skickade dem till vd Irene Rosenfeld och krävde att hon pratar med IUL.

Meliá och IUL skriver internationellt ramavtal

12.12.13 News

IUL och Meliá Hotels International har skrivit ett avtal där Meliá lovar att respektera grundläggande rättigheter på arbetsplatsen, till exempel föreningsfrihet och avtalsförhandlingar.

 

 

 

 

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS